1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov

1. máj 1946, pracovníci Baťa závodov
3778/4440