Letisko Nové Zámky

Deň otvorených dverí pri príležitosti výročia ČSĽA (6.10.).
3816/4440