Nové Zámky

Majzonovo námestie
Kukučínova ulica, pohľad z Ernestovej bašty
17/33