Nové Zámky

Pohľadnica prešla poštou 13.6.1902 a doručená bola 16.6.1902
3868/4422