Nové Zámky

Škola pre pracujúcich, pre vzdelanie učiteľov, 1959
3932/4440