Panoráma mesta

Gúgska ulica, Sídlisko Západ, Andovská ulica
3942/5312