Bitúnková ulica

Zbúraný dom na Bitúnkovej ulici. Vzadu sú vežiaky na Nábrežnej ul.
3975/5312