Povolenie žobrať

Kópia "povolenia žobrať" od tureckého pašu pre novozámockých františkánov z r. 1663
4003/5312