#4266

Príbeh vzniku kópie "povolenia žobrať" od tureckého pašu pre novozámockých františkánov z r. 1663.
4014/4440