Nové Zámky

Námestie františkánov - Súsošie svätej Trojice
4021/5312