Osobný odznak

Novozámocký futbal
Jozef Tóth: Osobný odznak, vyrobil neznámy "NZ zlatník" pre môjho deda v roku 1937. Dedko bol v 20. rokoch 20. storočia brankárom ESE ako i "náčelníkom" klubu ESE do začiatku 50. rokov min. storočia.
83/89