Kostol povýšenia Sv. kríža v Nových Zámkoch

Pohľad na rímskokatolícky kostol, koniec 60-tych rokov min. storočia (1969)
4055/5312