Pracovná knižka

Sklárne Clara n.p., závod Knotek, Nové Zámky
4095/4375