Elektrosvit

Jožko Mandák 50. ročný, august 1987 Reštaurácia BAŠTA. (Horváthová, Fekete, Horváth, Žofčáková, Mandák, Kvasnovský)
4100/4440