Majozonovo námestie r. 1962

Fotografia je poziciovaná smerom od sochy Majozona na Kukučínovú ulicu, v pozadí opravovňa elektrospotrebičov (v r.2019 cukráreň)
4118/4375