Zamestnaci kožolužných závodov r.1939

Rieka Nitra
Sprievod zamestnancov cez mýtny most smerom do mesta, r. 1939
71/81