Pohľad na mesto

Letecké a iné zábery
cca 1947
128/137