Hlavné námestie

Kostoly (katolícky)
Farský kostol, cca 1947
101/106