1695

Archeologický výskum
Ostrihom, Bratislava, Budapešť, Ráb, Komárno, Nitra, Trnava. Peeters Sacr. Caes. Maiest. Leopoldo has Turcus ereptas
90/91