Hlavné námestie

Dnes tu stojí budova Mestského úradu
4162/5196