Škola Šimor

Teraz Cirkevná základná škola Antona Bernoláka
4172/4440