Hlavné námestie

Mechanizmus čerpania vody zo studne na námestí. Rok zatiaľ neurčený.
4175/4440