Nové Zámky

Článok zo Slovenských pohľadov č. 20 z roku 1852. Rok na konci je samozrejme mylný, k omylu zjavne došlo nesprávnym prepočítaním Turkami používaného letopočtu do nášho.
4190/4440