Nové Zámky

Hlavné námestie, Deň hasičov
4237/4440