Nové Zámky

Ulica M.R.Štefánika, Sokolovňa
4239/4440