Nové Zámky

Ulica Ľ.Štúra, autobusová stanica
4245/4440