Nové Zámky

Písomnosti, medaily, mapy
List Dr. Havas Ármina, nitrianskeho advokáta svojmu kolegovi Dr. Roth Sándorovi, do Novych Zámkov.
364/386