Kúpalisko Tatárik

Matič, Horváth, Andris, Juhász, Skačan (malý bazén)
4291/4440