Nové Zámky

Písomnosti, medaily, mapy
Oslobodenie Nových Zámkov spod tureckej nadvlády, 1685, 42 mm / Victory at Gran and Liberation of Neuheusel from the Turks, medal, 1685, 42mm
371/386