Nové Zámky

Vojnové udalosti
Na ilustračnej koláži vľavo je Štefan Petrányi (1899-1975), ktorý pobudol na fronte iba niekoľko mesiacov a odniesol si z vojny zranenie na ľavej nohe. Medzi vojakmi vpravo sa nachádza jeho o 2 roky starší brat Peter, ktorý sa stratil a jeho rodina sa nikdy nedozvedela, kde zahynul.
 
66/66