Letomostie

Dioráma. V pozadí pokus o rekonštrukciu kostola v Nyárhíde na základe objavených základov (ale presnejšie ich negatívu).
4328/4440