Nové Zámky

Pečiatka na poľnej pošte odoslanej z Nových Zámkov, 28.3.1919 vojakom Stanislavom z 2.roty.
4343/4440