Výstavba zimného štadióna

Rieka Nitra
Výstavba zimného štadióna v rokoch 1973-74
77/81