Výstavba zimného štadióna

Železnica
Výstavba zimného štadióna v rokoch 1973-74
216/217