Bernolákov park

Socha Antona Bernoláka. Podľa literatúry bola socha z námestia premiestnená v r 1966 a v roku 1967 umiestnená v parku na nový podstavec, ale už bez pôvodného optického kontaktu s Kaplnkou Svätej Trojice (ako tomu bolo v rokoch 1937-38).
4372/4440