Robotnícky dom

1. máj
Príprava prvomájového sprievodu roku 1923 pred Robotníckym domom.
102/106