Nový zvon

23.10.1921, Na dvore gymnázia šesťvolový záprah so zvonom
4566/5236