Sídlisko Bašty I., Gogoľova ulica

Teraz: Námestie G. Széchényiho. Voľakedy: Mlynská ulica - Svetlé námestie
4898/5196