Andovská ulica

70-te roky, dom Haulíkových, stál presne oproti ul. Zemiansky priechod. Zľava vidieť dom Šimonových
5029/5196