Otakar Čičátka - diela vo svete

Strojár, budova SVŠT Bratislava, 1952
5215/5245