Otakar Čičátka - diela vo svete

Fontána pionierov, Prešov, 1961, (5)
5224/5245