Otakar Čičátka - diela vo svete

Svätý Kamilius ochranca chorých, Wilhelminenspital,Viedeň, 1971
5234/5245