Otakar Čičátka - diela a štúdie

Anatom. štúdia, Praha, 1937
5236/5245