Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky

Galéria umenia NZ
5289/5312