Železničná stanica Nové Zámky

Vítanie hostí cigánskou muzikou 1911
541/5312