Železničný most

Provizórny železničný most cez rieku Nitra
579/4440