Podnikový zájazd - výstava

Sprava: Jozef Závodsky, Dušan Pavliga, Emil Adamovič, Štefan Melichárek, xxx, Haris, Karol Molnár
588/4440