Kaplnka Sv. Antona

postavená v r.1913 pohľadnica vydaná vydavateľstvom Františka Jaksicsa
7/4440