bývalý most na Bezručovej ul.

Za tromi mostami
8/22