Hlavné námestie, sľub pionierov, ZŠ G.Czuczora

"Budovať a brániť socialistickú vlasť buď pripravený! Vždy pripravený!"
646/5236